KEES VAN DEN MUIJSENBERG Kees   van   den   Muijsenberg   (geb.   1956)   is   lid   van   de   Orde   der   Minderbroeders Kapucijnen,    studeerde    theologie    in    Tilburg    en    spiritualiteit    in    Rome.    Na    een loopbaan   van   pastoraal   werk   en   bestuurswerk   ging   hij   vanaf   2008   de   zenweg,   en werd   geheel   vrijgesteld   voor   zowel   de   beoefening   van   zen   als   voor   de   studie   van zen   en   mystiek.   In   december   2010   werd   hij   door   Willigis   Jäger   benoemd   tot zenleraar   in   de   zenlijn   LEERE   WOLKE.   In   juni   2011   voltooide   hij   de   koantraining zoals die gegeven wordt binnen de Sanbo Kyodan school.
ZEN IN HET ALLEDAAGSE LEVEN
Zend   o   Sengtsjan
Zend   o   Sengtsjan ZEN IN HET ALLEDAAGSE LEVEN
KEES VAN DEN MUIJSENBERG Kees   van   den   Muijsenberg   (geb.   1956)   is   lid   van   de   Orde der   Minderbroeders   Kapucijnen,   studeerde   theologie   in Tilburg   en   spiritualiteit   in   Rome.   Na   een   loopbaan   van pastoraal   werk   en   bestuurswerk   ging   hij   vanaf   2008   de zenweg,     en     werd     geheel     vrijgesteld     voor     zowel     de beoefening    van    zen    als    voor    de    studie    van    zen    en mystiek.   In   december   2010   werd   hij   door   Willigis   Jäger benoemd   tot   zenleraar   in   de   zenlijn   LEERE   WOLKE.   In   juni 2011    voltooide    hij    de    koantraining    zoals    die    gegeven wordt binnen de Sanbo Kyodan school.