NIEUWSBRIEF Dank u wel voor het bezoek aan Zendo Sengtsjan. Op   onregelmatige   tijdstippen   maak   ik   een   nieuwsbrief waarin    ik    melding    maak    van    activiteiten    van    Zendo Sengtsjan.   Als   u   deze   nieuwsbrief   wilt   ontvangen,   kunt   u zich hiernaast opgeven.
ZEN IN HET ALLEDAAGSE LEVEN
Zend   o   Sengtsjan
Kees van den Muijsenberg