PROGRAMMA Wekelijkse zazen Zendo   Sengtsjan   verzorgt   elk   voorjaar   en   elk   najaar   zazen   zit-perioden   op   de   locaties   Breda,   Tilburg, en   Den   Bosch,   verspreid   over   veertien   weken.   In   een   reeks   van   veertien   dagdelen   (morgen,   middag   of avond)    wordt    zazen    beoefend    in    drie    zitperiodes    van    elk    25    minuten,    afgewisseld    met    kinhin (meditatief   lopen).   Steeds   wordt   een   soetra   (tekst)   uit   de   klassieke   zen-traditie   genomen   die   ons   in   de zit-perioden   begeleidt.   Er   worden   teisho’s   (uitleg   d.m.v.   een   toespraak)   gegeven,   dokusan   (begeleiding tijdens   korte   gesprekken   onder   vier   ogen)   is   mogelijk,   en   gevorderden   kunnen   de   koan   scholing doorlopen. Zazenkai Rond   de   jaarwisseling   en   in   de   zomerperiode   worden   terugkomdagen   of   terugkom   bijeenkomsten   van één   dagdeel   georganiseerd.   Nadat   een   teisho   is   gegeven   wordt   gemediteerd   in   zitperiodes   van   elk   25 minuten,    met    de    mogelijkheid    van    een    dokusan    gesprek.    Deze    dagen    zijn    ook    toegankelijk    voor mensen die willen kennismaken met zazen. Sesshins Een   aantal   malen   per   jaar   wordt   een   sesshin   verzorgd   in   de   Abdij   te   Slangenburg   in   Doetinchem ,   Hof Zevenbergen te Ranst, België  en incidenteel op andere locaties. Incidentele begeleiding Op   aanvraag   wordt   ingegaan   op   incidentele   begeleiding   van   een   zazenkai   (een   zen-oefendag   voor beginners),   een   zazen   zit-dag   (de   hele   dag   in   stilte   zitten   met   de   mogelijkheid   van   teisho   en   dokusan) en een bezinningsdag over zen en christelijke mystiek. Individuele begeleiding Op   afspraak   wordt   individuele   begeleiding   gegeven   aan   hen   die   zen   beoefenen   of   aan   hen   die   een begeleiding   vanuit   de   zen-traditie   wensen,   in   het   kader   van   levensloopbegeleiding   of   om   specifieke redenen.
ZEN IN HET ALLEDAAGSE LEVEN
Zend   o   Sengtsjan
 Zend   o   Sengtsjan ZEN IN HET ALLEDAAGSE LEVEN
PROGRAMMA Wekelijkse zazen Zendo    Sengtsjan    verzorgt    elk    voorjaar    en    elk    najaar zazen   zit-perioden   op   de   locaties   Breda,   Tilburg,   en   Den Bosch,   verspreid   over   veertien   weken.   In   een   reeks   van veertien    dagdelen    (morgen,    middag    of    avond)    wordt zazen   beoefend   in   drie   zitperiodes   van   elk   25   minuten, afgewisseld   met   kinhin   (meditatief   lopen).   Steeds   wordt een   soetra   (tekst)   uit   de   klassieke   zen-traditie   genomen die   ons   in   de   zit-perioden   begeleidt.   Er   worden   teisho’s (uitleg      d.m.v.      een      toespraak)      gegeven,      dokusan (begeleiding   tijdens   korte   gesprekken   onder   vier   ogen)   is mogelijk,    en    gevorderden    kunnen    de    koan    scholing doorlopen. Zazenkai Rond   de   jaarwisseling   en   in   de   zomerperiode   worden terugkomdagen    of    terugkom    bijeenkomsten    van    één dagdeel    georganiseerd.    Nadat    een    teisho    is    gegeven wordt   gemediteerd   in   zitperiodes   van   elk   25   minuten, met    de    mogelijkheid    van    een    dokusan    gesprek.    Deze dagen    zijn    ook    toegankelijk    voor    mensen    die    willen kennismaken met zazen. Sesshins Een   aantal   malen   per   jaar   wordt   een   sesshin   verzorgd   in de      Abdij      te      Slangenburg      in      Doetinchem ,      Hof Zevenbergen   te   Ranst,   België    en   incidenteel   op   andere locaties. Incidentele begeleiding Op   aanvraag   wordt   ingegaan   op   incidentele   begeleiding van    een    zazenkai    (een    zen-oefendag    voor    beginners), een   zazen   zit-dag   (de   hele   dag   in   stilte   zitten   met   de mogelijkheid      van      teisho      en      dokusan)      en      een bezinningsdag over zen en christelijke mystiek. Individuele begeleiding Op   afspraak   wordt   individuele   begeleiding   gegeven   aan hen   die   zen   beoefenen   of   aan   hen   die   een   begeleiding vanuit     de     zen-traditie     wensen,     in     het     kader     van levensloopbegeleiding of om specifieke redenen.