SENGTSJAN, derde patriarch in de zen-traditie Sengtsjan   (gestorven   in   606,   jap.   Sosan)   was   de   derde   patriarch   in   de   zen-traditie.   Hij   is   de   auteur   van de   Hsin-hsin-ming,   de   hymne   op   de   Tao,   een   van   de   oudste   zenteksten,   beter   bekend   onder   de Japanse naam Sinjinmei. Met   de   naam   Zendo   Sengtsjan   “zen   in   het   alledaagse   leven”   wordt   aangegeven   dat   de   zen   die   wij beoefenen   in   het   alledaagse   leven   van   de   moderne   samenleving   wil   aansluiten   bij   de   oorspronkelijke inspiratie zoals die vorm kreeg nadat het boeddhisme vanuit India naar China was gebracht. Door   het   leven   van   Bodhidharma   (omstreeks   het   jaar   520)   ontstond   een   mystieke   stroming   in   het boeddhisme:   chan   (chinees)   of   zen   (japans).   Na   Bodhidarma   en   diens   leerling   Huike   volgde   Sengtsjan als   derde   grondlegger   van   zen.   Zijn   hymne   Shinjinmei   is   de   oudste   tekst   die   wij   kennen   waarin   het gaan   van   de   zenweg   in   alle   eenvoud   en   toch   omvattend   wordt   beschreven.   DeShinjinmei   blijft   tot   op heden één van de belangrijkste basisteksten uit de zen-traditie. Ook   de   zen-ervaringen   van   Sengtsjan   zijn   eenvoudig   en   alledaags   te   noemen,   maar   tegelijkertijd   zeer basaal en richtinggevend voor de latere zen-traditie. En tot op heden inspirerend.
ZEN IN HET ALLEDAAGSE LEVEN
Zend   o   Sengtsjan
 Zend   o   Sengtsjan ZEN IN HET ALLEDAAGSE LEVEN
SENGTSJAN, derde patriarch in de zen-traditie Sengtsjan   (gestorven   in   606,   jap.   Sosan)   was   de   derde patriarch   in   de   zen-traditie.   Hij   is   de   auteur   van   de   Hsin- hsin-ming,    de    hymne    op    de    Tao,    een    van    de    oudste zenteksten,     beter     bekend     onder     de     Japanse     naam Sinjinmei. Met   de   naam   Zendo   Sengtsjan   “zen   in   het   alledaagse leven”   wordt   aangegeven   dat   de   zen   die   wij   beoefenen   in het   alledaagse   leven   van   de   moderne   samenleving   wil aansluiten    bij    de    oorspronkelijke    inspiratie    zoals    die vorm    kreeg    nadat    het    boeddhisme    vanuit    India    naar China was gebracht. Door   het   leven   van   Bodhidharma   (omstreeks   het   jaar 520)       ontstond       een       mystieke       stroming       in       het boeddhisme:     chan     (chinees)     of     zen     (japans).     Na Bodhidarma   en   diens   leerling   Huike   volgde   Sengtsjan   als derde   grondlegger   van   zen.   Zijn   hymne   Shinjinmei   is   de oudste    tekst    die    wij    kennen    waarin    het    gaan    van    de zenweg    in    alle    eenvoud    en    toch    omvattend    wordt beschreven.   DeShinjinmei   blijft   tot   op   heden   één   van   de belangrijkste basisteksten uit de zen-traditie. Ook   de   zen-ervaringen   van   Sengtsjan   zijn   eenvoudig   en alledaags   te   noemen,   maar   tegelijkertijd   zeer   basaal   en richtinggevend    voor    de    latere    zen-traditie.    En    tot    op heden inspirerend. China   is   het   land   waar   de   oorspronkelijke   zen-traditie zich    verder    ontwikkelde    met    de    verschillende    scholen (o.a.     Rinzai     en     Soto),     met     het     gebruik     van     koans (spreuken),    het    houden    van    sesshins    (trainingen),    en andere gebruiken.