vervolg SENGTSJAN China   is   het   land   waar   de   oorspronkelijke   zen-traditie   zich   verder   ontwikkelde   met   de   verschillende scholen    (o.a.    Rinzai    en    Soto),    met    het    gebruik    van    koans    (spreuken),    het    houden    van    sesshins (trainingen), en andere gebruiken. Japan   ontvangt   zen   zes   eeuwen   later   omstreeks   1200   door   toedoen   van   meester   Dogen.   In   Japan worden   de   koan-verzamelingen   samengesteld.   De   bekendste   zijn   de   Mumonkan,   de   Hekiganroku,   de Shoyoroku   en   de   Denkoroku.   In   Japan   ondergaat   zen   de   invloed   van   de   Japanse   cultuur   en   krijgt daardoor een eigen Japanse kleur. Het   Westen   verwelkomt   zen   in   de   20e   eeuw   vanuit   Japan,   eerst   in   Amerika   en   later   in   West   Europa.   In Japan   is   zen   in   onze   dagen   ernstig   in   verval   en   wordt   daar   nog   hoofdzakelijk   beoefend   door   en   voor westerlingen.    In    China    is    zen    met    een    wederopkomst    bezig    en    worden    in    onze    dagen    nieuwe zenkloosters   en   zentempels   geopend.   Het   is   daarom   niet   zonder   betekenis   dat   er   nu   bij   het   gaan   van de   zenweg   een   herbronning   en   vernieuwing      plaatsvindt   die   met   name   put   uit   de   zentraditie   van China, het land van de oorsprong.
ZEN IN HET ALLEDAAGSE LEVEN
Zend   o   Sengtsjan
 Zend   o   Sengtsjan ZEN IN HET ALLEDAAGSE LEVEN
SENGTSJAN VERVOLG Japan   ontvangt   zen   zes   eeuwen   later   omstreeks   1200 door   toedoen   van   meester   Dogen.   In   Japan   worden   de koan-verzamelingen   samengesteld.   De   bekendste   zijn   de Mumonkan,     de     Hekiganroku,     de     Shoyoroku     en     de Denkoroku.   In   Japan   ondergaat   zen   de   invloed   van   de Japanse    cultuur    en    krijgt    daardoor    een    eigen    Japanse kleur. Het    Westen    verwelkomt    zen    in    de    20e    eeuw    vanuit Japan,   eerst   in   Amerika   en   later   in   West   Europa.   In   Japan is   zen   in   onze   dagen   ernstig   in   verval   en   wordt   daar   nog hoofdzakelijk    beoefend    door    en    voor    westerlingen.    In China   is   zen   met   een   wederopkomst   bezig   en   worden   in onze      dagen      nieuwe      zenkloosters      en      zentempels geopend.   Het   is   daarom   niet   zonder   betekenis   dat   er   nu bij     het     gaan     van     de     zenweg     een     herbronning     en vernieuwing        plaatsvindt    die    met    name    put    uit    de zentraditie van China, het land van de oorsprong.