Zend   o   Sengtsjan
ZEN IN HET ALLEDAAGSE LEVEN
De   groepen   bestaan   uit   maximaal   15   tot   18   deelnemers opdat   persoonlijke   begeleiding   mogelijk   is.   Begeleiding vindt   plaats   via   dokusan-gesprekken   (korte   gesprekken onder     vier     ogen     tijdens     de     zit-perioden     in     een afgescheiden   ruimte),   of   na   afloop   voor   wie   wil   in   een kringgesprek,   of   op   afspraak.   Voorafgaand   aan   en   tijdens het    zitten    is    de    stilte    absoluut:    elke    deelnemer    wordt geacht de stilte volstrekt te respecteren… Gevorderden   kunnen   de   koan-scholing   doorlopen   die   in de   zenlijn   LEERE   WOLKE   wordt   aanbevolen.   Ook   is   het mogelijk    een    tekst    of    een    werk    uit    de    zentraditie    te kiezen   ter   gezamenlijke   bestudering   en   bespreking.   Ook wordt    er    regelmatig    een    zen-(zater)dag    georganiseerd: na een korte inleiding wordt de hele dag gemediteerd … Voor   sesshins   (meerdaagse   trainingen)   wordt   verwezen naar   plaatsen   waar   deze   sesshins   worden   gehouden,   al dan   niet   verzorgd   door   leraren   van   de   LEERE   WOLKE.   In de   zomer-   en   winterpauzes   worden   zen-avonden   en   zen- zaterdagen    georganiseerd    ter    overbrugging.    Er    wordt naar   gestreefd   om   in   de   nabije   toekomst   meerdaagse sesshins    te    verzorgen    in    beheer    van    de    groeiende sangha,     en     gedragen     door     de     gemeenschappelijke verantwoordelijkheid        van        de        deelnemers.        De mogelijkheid    bestaat    deel    te    nemen    aan    de    sesshins, bezinningsdagen   en   inleidingen   die   elders   op   uitnodiging worden verzorgd.