ZENDO SENGTSJAN Zendo   Sengtsjan   stelt   zich   tot   doel   de   beoefening   van   zazen   te   bevorderen   en   te   begeleiden   op   een voor    ieder    toegankelijke    wijze.    Daarbij    wordt    ruimte    gemaakt    voor    de    dialoog    met    de    westerse achtergrond   van   de   meeste   deelnemers.   Gebouwd   wordt   aan   het   geleidelijk   ontstaan   van   een   sangha: een   kleine   kring   van   mensen   die   zeer   regelmatig   samen   mediteren   en   waarbij   ook   zij   welkom   zijn   die met   zazen   willen   kennismaken   of   voor   een   bepaalde   periode   zazen   willen   beoefenen.   We   proberen   in gemoedelijkheid    maar    gedisciplineerd    samen    ruimte    te    scheppen    voor    ontwikkeling    van    de    zen- ervaring … Zazen   kan   men   beoefenen   ongeacht   de   religieuze   achtergrond   die   men   heeft:   zazen   is   een   beeld-   en woordloze   methode   van   meditatie   die   voorbij   gaat   aan   de   beelden   en   woorden   van   de   religies,   in radicale   openheid   voor   het   mysterie   van   ons   bestaan,   voor   het   ervaren   van   de   ENE   uiteindelijke werkelijkheid … In   een   reeks   van   14   bijeenkomsten   (wekelijks)   wordt   er   gemediteerd   in   een   zendo   (meditatie-ruimte) in   Den   Bosch,   Tilburg   of   Breda.   Na   een   korte   inleiding   volgen   drie   zitperiodes   onderbroken   door kinhin   (meditatief   lopen).   De   inleidingen   hebben   soetra’s   (klassieke   teksten   uit   de   zentraditie,   zoals   de Shinjinmei) als basis … De   groepen   bestaan   uit   maximaal   15   tot   18   deelnemers   opdat   persoonlijke   begeleiding   mogelijk   is. Begeleiding   vindt   plaats   via   dokusan-gesprekken   (korte   gesprekken   onder   vier   ogen   tijdens   de   zit- perioden   in   een   afgescheiden   ruimte),   of   na   afloop   voor   wie   wil   in   een   kringgesprek,   of   op   afspraak. Voorafgaand   aan   en   tijdens   het   zitten   is   de   stilte   absoluut:   elke   deelnemer   wordt   geacht   de   stilte volstrekt te respecteren… Gevorderden   kunnen   de   koan-scholing   doorlopen   die   in   de   zenlijn   LEERE   WOLKE   wordt   aanbevolen. Ook   is   het   mogelijk   een   tekst   of   een   werk   uit   de   zentraditie   te   kiezen   ter   gezamenlijke   bestudering   en bespreking.   Ook   wordt   er   regelmatig   een   zen-(zater)dag   georganiseerd:   na   een   korte   inleiding   wordt de hele dag gemediteerd … Voor   sesshins   (meerdaagse   trainingen)   wordt   verwezen   naar   plaatsen   waar   deze   sesshins   worden gehouden,   al   dan   niet   verzorgd   door   leraren   van   de   LEERE   WOLKE.   In   de   zomer-   en   winterpauzes worden   zen-avonden   en   zen-zaterdagen   georganiseerd   ter   overbrugging.   Er   wordt   naar   gestreefd   om in   de   nabije   toekomst   meerdaagse   sesshins   te   verzorgen   in   beheer   van   de   groeiende   sangha,   en gedragen   door   de   gemeenschappelijke   verantwoordelijkheid   van   de   deelnemers.   De   mogelijkheid bestaat   deel   te   nemen   aan   de   sesshins,   bezinningsdagen   en   inleidingen   die   elders   op   uitnodiging worden verzorgd.
ZEN IN HET ALLEDAAGSE LEVEN
Zend   o   Sengtsjan
Zendo Sengtsjan
 Zend   o   Sengtsjan ZEN IN HET ALLEDAAGSE LEVEN
ZENDO SENGTSJAN Zendo   Sengtsjan   stelt   zich   tot   doel   de   beoefening   van zazen   te   bevorderen   en   te   begeleiden   op   een   voor   ieder toegankelijke   wijze.   Daarbij   wordt   ruimte   gemaakt   voor de   dialoog   met   de   westerse   achtergrond   van   de   meeste deelnemers.   Gebouwd   wordt   aan   het   geleidelijk   ontstaan van   een   sangha:   een   kleine   kring   van   mensen   die   zeer regelmatig   samen   mediteren   en   waarbij   ook   zij   welkom zijn    die    met    zazen    willen    kennismaken    of    voor    een bepaalde   periode   zazen   willen   beoefenen.   We   proberen in   gemoedelijkheid   maar   gedisciplineerd   samen   ruimte te scheppen voor ontwikkeling van de zen-ervaring … Zazen     kan     men     beoefenen     ongeacht     de     religieuze achtergrond    die    men    heeft:    zazen    is    een    beeld-    en woordloze   methode   van   meditatie   die   voorbij   gaat   aan de    beelden    en    woorden    van    de    religies,    in    radicale openheid   voor   het   mysterie   van   ons   bestaan,   voor   het ervaren van de ENE uiteindelijke werkelijkheid … In   een   reeks   van   14   bijeenkomsten   (wekelijks)   wordt   er gemediteerd    in    een    zendo    (meditatie-ruimte)    in    Den Bosch,   Tilburg   of   Breda.   Na   een   korte   inleiding   volgen drie    zitperiodes    onderbroken    door    kinhin    (meditatief lopen).   De   inleidingen   hebben   soetra’s   (klassieke   teksten uit de zentraditie, zoals de Shinjinmei) als basis … De   groepen   bestaan   uit   maximaal   15   tot   18   deelnemers opdat   persoonlijke   begeleiding   mogelijk   is.   Begeleiding vindt   plaats   via   dokusan-gesprekken   (korte   gesprekken onder      vier      ogen      tijdens      de      zit-perioden      in      een afgescheiden   ruimte),   of   na   afloop   voor   wie   wil   in   een kringgesprek,   of   op   afspraak.   Voorafgaand   aan   en   tijdens het    zitten    is    de    stilte    absoluut:    elke    deelnemer    wordt geacht de stilte volstrekt te respecteren… Gevorderden   kunnen   de   koan-scholing   doorlopen   die   in de   zenlijn   LEERE   WOLKE   wordt   aanbevolen.   Ook   is   het mogelijk   een   tekst   of   een   werk   uit   de   zentraditie   te   kiezen ter   gezamenlijke   bestudering   en   bespreking.   Ook   wordt er   regelmatig   een   zen-(zater)dag   georganiseerd:   na   een korte inleiding wordt de hele dag gemediteerd … Voor   sesshins   (meerdaagse   trainingen)   wordt   verwezen naar   plaatsen   waar   deze   sesshins   worden   gehouden,   al dan   niet   verzorgd   door   leraren   van   de   LEERE   WOLKE.   In de   zomer-   en   winterpauzes   worden   zen-avonden   en   zen- zaterdagen    georganiseerd    ter    overbrugging.    Er    wordt naar    gestreefd    om    in    de    nabije    toekomst    meerdaagse sesshins     te     verzorgen     in     beheer     van     de     groeiende sangha,     en     gedragen     door     de     gemeenschappelijke verantwoordelijkheid        van        de        deelnemers.        De mogelijkheid    bestaat    deel    te    nemen    aan    de    sesshins, bezinningsdagen   en   inleidingen   die   elders   op   uitnodiging worden verzorgd.